เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุ้น

คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer
(วัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และเข็มกระตุ้น)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 2-3, 9-10, 16-17 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 11.30 น.

เกณฑ์ผู้รับบริการ

  1. ประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้าย 4 เดือนขึ้นไป
  3. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการติดเชื้อ 3 เดือนขึ้นไป

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ และการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุณาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 053-944981 (ในเวลาราชการ)

*ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน QR CODE ได้ตั้งแต่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป *

ร่วมแสดงความคิดเห็น