วันสตรีสากล ต.แม่วิน

นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นางนริศรา ธีรบดี ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอแม่วาง นางปทุม ปิยพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรี อบต.แม่วิน หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน วันสตรีสากล ที่ ต.แม่วิน โดยมี นางเกศริน ตุ่นแก้ว ประธานสภาสตรี อบต.แม่วิน ได้ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ม.ล.ปุณยนุช เกษมสันต์ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินบุญไปกับเพลินไทยสมัยนิยม เจ้าภาคินัย ณ เขียงใหม่ และคณะกว่า 21 คน ได้ให้เกียรติร่วมเดินแบบผ้าไทย และเปิดงานวันสตรีสากล ต.แม่วิน และขึ้นไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาส ทำบุญและเดินชมความงามวัดหลวงขุนวิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น