พิธี “ทำบุญสรงน้ำพระธาตุ” ณ วัดผางยอย อ.สารภี เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 พระใบฏีกาจักรกฤษณ์ ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดผางยอย อำเภอสารภี เชียงใหม่ นิมนต์พระเถรานุเถระ วัดมงคลนาม จำนวน 39 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีพระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอสารภี เจ้าอาวาสวัดสารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะผู้บริหาร นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร พร้อมคณะ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน คณะเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปิดทองพระธาตุ ร่วมพิธี ณ วัดผางยอย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น