นายอำเภอสบเมย เปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ล้านเข็ม

เปิดกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี”รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

นายอำเภอสบเมย เปิดกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ㆍ ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี
“รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ㆍ ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี
“รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” ที่หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ต.แม่คะตวน อำเภอสบเมย โดยมี ทพ.อรรถน์ สุขเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีคณะแพทย์ –พยาบาล-นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสบเมยและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย มาร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ㆍ ล้านเข็ม ใน 100 วัน
โดยมีนายปรีชา ใจน่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม มาให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในฐานะเจ้าของสถานที่ในการจัดกิจกรรมวันนี้

นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย กล่าวว่า การรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็ง ปากมดลูกในหญิงไทย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางเครือข่ายสุขภาพอำเภอสบเมยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนทุกท่าน
โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น