“พารามอเตอร์” หยุดบินแล้ว ลุยรับฟังความคิดเห็นชุมชน

มีรายงานข่าวจากเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าตามที่เทศบาลป่าป้อง ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในตำบลป่าป้องว่าได้รับผลการกระทบทางเสียงจากการใช้เครื่องพารามอเตอร์หรือร่มร่อน บินวนรอบบริเวณพื้นที่ตำบลป่าป้อง ในช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 16.00 -18.00 น.
และเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้รับแจ้งจากสมาคมโรงเรียนกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ว่าได้ทำการหยุดบิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (วันที่ 1 ธันวาคม 2566) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้อง จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น