ชายวิกลจริต ทุบแผ่นศิลาจารึกพระเจ้าอินทวิชยานนท์

จับชายวิกลจริต ใช้ค้อนทุบแผ่นศิลาจารึกพระเจ้าอินทวิชยานนท์เสียหาย

เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น.วันที่ 22 ธ.ค. 2566 ได้มีชายคนหนึ่ง อายุประมาณ 26-27 ปีได้ใช้ค้อนทุบแผ่นศิลาจารึก (หินอ่อน)ชี่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 พระราชทานให้ ติดที่กู่เก็บอัฐิพระเจ้าวิชยานนท์ ณ วัดสวนดอก อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วงหลุดลงมาแตกละเอียด

ทางพระ-เณร ในวัดสวนดอกจึงควบคุมตัวชายดังกล่าวไว้ พร้อมแจ้งตำรวจสภ.ช้างเผือกควบคุมตัวไปสอบสวน ปรากฎว่าชายดังกล่าวให้การวกไปวนมาจับใจความไม่ได้ จึงควบตัวไว้เพื่อดำเนินการกันต่อไป

สำหรับประวัติของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร และทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนพระเกียรติยศขึ้นเป็น “พระเจ้าประเทศราช” องค์ที่ 6 (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2424 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าประเทศราชองค์สุดท้ายที่มีอำนาจอย่างแท้จริง เพราะในสมัยรัชกาลที่ 5 สยามได้ริดรอนอำนาจของเจ้าหัวเมืองลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น