กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน มหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งที่ 2

   วันนี้ (9 มกราคม 2567) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าร่วมงาน เพื่อหนุนนำนโยบายสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพสุขศาลาพระราชทานให้ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพทั่วประเทศ ครบทั้ง 26 แห่ง ภายใน 
ปี 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น