สคร.1 มอบสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อ

สคร.1 มอบสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อให้แก่ รพ.สต.15 แห่งในพื้นที่ อ.ป่าซาง

ทาง แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผอ.สคร. 1 เชียงใหม่มอบสารทากันยุง ตามนโยบายการใช้สารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ชุมชน โดยมีนายเแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ สคร. 1 เชียงใหม่ ได้มอบสารทากันยุงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จำนวน 15 แห่ง ณ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น