จับตาเคาะ ค่าแรงขั้นต่ำ10 จังหวัดลุ้นแตะ 400 บาท/วัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ขณะนี้ได้รับทราบแนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 10 จังหวัดรอบใหม่แล้ว หลังจากสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ได้รวบรวมผลการประชุมอนุกรรมการ 10 จังหวัด เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี ชุดที่ 22 ในวันนี้ เพื่อพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง จะจัดทำประกาศเสนอไปยังที่ประชุมครม. อย่างเร็วที่สุดภายในวันที่ 2 หรือวันที่ 9 เมษายน 2567 นี้ เพื่อรับทราบ จากนั้นจึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์”

รมว.แรงงาน กล่าวว่า แรงงานกลุ่มแรกที่จะได้รับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในรอบนี้ มองว่าจะนำร่องในกลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวก่อน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยใน 10 จังหวัดนำร่องหลายแห่งก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง

โดยสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ มาตรฐานการครองชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้าง และข้อเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง 

พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัด สำรวจสถานประกอบกิจการและลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการบริการโรงแรมและที่พัก ไปแล้วกว่า 950 แห่งใน 10 จังหวัด และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น