ดร.มลนพรรษ สงค์พิมพ์ มอบอาหารกล่อง ขนม และน้ำดื่ม 200 ชุด ให้ รพ.สวนดอก

คุณหิรัญญา อินต๊ะมูล หัวหน้างานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบบริจาคอาหารกล่อง ขนม และน้ำดื่ม(ร้านมุมอร่อย 108) จำนวน 200 ชุด โดย ดร.มลนพรรษ สงค์พิมพ์ นักธุรกิจจิตอาสา แบรนด์ NEW SEASON เป็นผู้แทน จาก ”โครงการเต็มใจ” ประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคเลือด ระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ตืดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/WiZkg

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น