72432

พบเห็ดกลางสนามฟุตบอล ไม่มีพิษ ชาวบ้านแนะเมนูเด็ด “ต้มเห็ดหญ้าแพรกกับผักตำลึง”

พบเห็ดหญ้าแพรกและเห็ดหัวเข่า ออกจำนวนมากกลางสนามฟุตบอล ทต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านเก็บกินหลายปีแล้ว ไม่มีพิษปลอดภัย นำมาเป็นเมนูเด็ด “ต้มเห็ดหญ้าแพรกกับผักตำลึง” หวานอร่อย เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่สนามฟุตบอลของเทศบาลตำบลบ้านแหวน (ทต.บ้านแหวน) อยู่ในเขตติดต่อบ้านท้าวบุญเรืองกับบ้านโขงขาว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้านหลายคนเดินทางมาเก็บเห็ดหญ้าแพรก กับเห็ดหัวเข่า บางคนเรียกว่าเห็ดหญ้าแพรกลำ ( “ลำ” ภาษาเหนือแปลว่า อร่อย) สอบถามนายน้อย (ขอสงวนนามสกุล) อยู่บ้านโขงขาว หนึ่งในชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดดังกล่าว บอกว่า มาเก็บเห็ดหญ้าแพรกกับเห็ดหัวเข่าออกที่สนามฟุตบอลแห่งนี้หลายวันแล้ว มาเก็บตอนเช้า ที่เรียกว่า เห็ดหญ้าแพรก เพราะเห็ดชนิดนี้จะออกตามโคนต้นหญ้าแพรก และอีกชนิดคือ เห็ดหัวเข่า จะออกให้เก็บกินในฤดูฝนทุกๆปี เห็ด2 ชนิดดังกล่าวจะออกพร้อม ๆ กัน กระจายออกทั่วสนามฟุตบอล เก็บไปกินจนกว่าจะหมด จะมีให้เก็บกินทุกวันในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแรกของปีนี้ และไม่มีพิษแต่อย่างใด คาดว่าเห็นที่ออกจะมากับดินที่นำมาทำสนามฟุตบอลที่นำมาจากในป่าก็เป็นได้ เห็ดหญ้าแพรก ออกดอกสีเหลือง เมื่อดอกบานจะยาวประมาณ 5-6 เซ็นติเมตร […]

รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค.67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ รมช.อรรถกร ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ “อ่างเก็บน้ำแม่วาง” จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อสร้างในปี 2520 ได้ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 6,800 ไร่ แต่ประสบปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวมีน้อย กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างฝายห้วยผึ้ง พร้อมระบบผันน้ำ เพื่อผันน้ำมายังอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว แต่ยังก็ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เนื่องจากปัญหาน้ำฝนน้อย ฝนทิ้งช่วง จึงได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง เพื่อช่วยเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ซึ่งหากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 25.42 ล้าน ลบ.ม. และสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนประมาณ 38,030 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 20,000 ไร่ ระยะเวลาดําเนินการ 8 ปี (พ.ศ.2573-2580) และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตลอดลุ่มน้ำแม่วาง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ […]

รมช.อรรถกร ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ (25 พ.ค. 67) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 มีพื้นที่ดำเนินงานในอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,258 ราย ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร โดยปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 22,542,099 มีผลกำไรสุทธิ 376,668 บาท โดยสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก และถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกร ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี ตามนโยบายสำคัญ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร” โดยมุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 […]

กิจกรรม “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์ เชียงใหม่”( ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567 ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสในการรับฟังนโยบายต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดูแลและพัฒนาบุตรหลานร่วมกันกับทางโรงเรียน โดยในกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดการประชุมและกล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอเรื่อง เป้าประสงค์ของผู้เรียนบนพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบ Center of excellence Mr.Fu Hong Head of CESP ได้นำเสนอเรื่อง The importance of English and Chinese language in today’s world. นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถม ได้นำเสนอเรื่อง “วชิรวิทย์ จุดประกายการเรียนรู้ เพื่ออนาคต นโยบาย และแผนการพัฒนาผู้เรียน ให้พร้อม ในการปรับตัวสู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นายศรราม จ่ามมาตย์ […]

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืน 6 ด้าน (SO) […]

ตั้งรางวัลนำจับ! 2 คนร้ายใช้ จยย.ลากล้อเข็น ขโมยกล้วยไม้บนต้นยาง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 นายเรืองวิทย์ ว่องไว รองนายกเทศมนตรี ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 03.27 น.ที่ผ่านมาได้มี 2 คนร้ายใช้จยย.ลากล้อเข็นชึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ขณะขโมยกล้วยไม้(ดอกเอื้องผี้ง)ที่ติดกับต้นยางใหญ่ บนถนนสายต้นยางสารภี บริเวณหน้าร้านขายของชำรักษ์สารภี โดยเศษเปลือกไม้ตกเกลื่อนถนน และยังได้ขโมยบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ รวมแล้วหลายต้นด้วยกัน นายเรื่องวิทย์ฯกล่าวว่า ดอกเอื้องผี้ง เป็นโครงการที่ทางอ.สารภี ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยนำมาติดกับต้นยางยักษ์ทุกต้นตลอดเส้นทาง ชี่งจะเห็นได้ว่าช่วงประเพณีวันสงกรานต์ดอกเอื้องผึ้ง จะออกดอกเป็นพ่วงเหลืองอร่ามสวยงามมาก และระยะหลังมีดอกเอื้องผึ้งบนต้นยางบางต้น เริ่มทรุดโทรมตามอายุไขของมัน และทางเทศบาลตำบลยางเนิ้งเตรียมดำเนินการปรับปรุงด้วยการนำมาเพาะเลี้ยงแล้วจะนำไปติดบนต้นยางใหม่ แต่ก็ยังมีคนเห็นแก่ตัวมาเลือกขโมยดอกเอื้องผี้งที่สวยงามไป ขณะนี้ทางนายกเทศมนตรีฯทน.ยางเนิ้ง เตรียมนำหลักฐานกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.สารภี เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนร้าย จำนวน 5,000 บาท แจ้งเบาะแสได้ที่ 095-5382699 (กำนันต้อม)

ตั้งรางวัลนำจับ! 2 คนร้ายใช้ จยย.พ่วงข้าง ขโมยกล้วยไม้บนต้นยาง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.2567 นายเรืองวิทย์ ว่องไว รองนายกเทศมนตรี ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 03.27 น. ที่ผ่านมาได้มี 2 คนร้ายใช้จยย.พ่วงข้าง ชึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ขณะขโมยกล้วยไม้(ดอกเอื้องผี้ง) ที่ติดกับต้นยางใหญ่ บนถนนสายต้นยางสารภี บริเวณหน้าร้านขายของชำรักษ์สารภี โดยเศษเปลือกไม้ตกเกลื่อนถนน และยังได้ขโมยบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์ รวมแล้วหลายต้นด้วยกัน นายเรื่องวิทย์ กล่าวว่า ดอกเอื้องผี้ง เป็นโครงการที่ทางอ.สารภี ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยนำมาติดกับต้นยางยักษ์ทุกต้นตลอดเส้นทาง ชี่งจะเห็นได้ว่าช่วงประเพณีวันสงกรานต์ดอกเอื้องผึ้ง จะเออกดอกเป็นพ่วงเหลืองอร่ามสวยงามมาก และระยะหลังมีดอกเอื้องผึ้งบนต้นยางบางต้น เริ่มทรุดโทรมตามอายุไขของมัน และทางเทศบาลตำบลยางเนิ้งเตรียมดำเนินการปรับปรุงด้วยการนำมาเพาะเลี้ยงแล้วจะนำไปติดบนต้นยางใหม่ แต่ก็ยังมีคนเห็นแก่ตัวมาเลือกขโมยดอกเอื้องผี้งที่สวยงามไป ขณะนี้ทางนายกเทศมนตรี ทน.ยางเนิ้ง เตรียมนำหลักฐานกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.สารภี เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนร้าย จำนวน 5,000 บาท แจ้งเบาะแสได้ที่ 095-5382699 (กำนันต้อม)

MED CMU ฟัง for health EP. 154 “โรคที่พบบ่อยในเด็กช่วงหน้าฝน”

MED CMU ฟัง for health EP. 154 “โรคที่พบบ่อยในเด็กช่วงหน้าฝน” วิทยากรโดย รศ.นพ.มงคล เหล่าอารยะ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังผ่านช่องทางYoutube : https://cmu.to/lQ4MCSpotify : https://cmu.to/gzbzjApple Podcasts : https://cmu.to/uAKm6Facebook : https://cmu.to/m9rhI #โรคในเด็กช่วงหน้าฝน #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

คณะแพทย์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าใจการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทราบถึงการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ มีโอกาสได้ พบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/qo081 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวบแล้ว แก๊งมือบอน พ่นสีทับผลงาน street art ย่านช้างม่อย

รวบแล้ว แก๊งมือบอน พ่นสีทับผลงาน street art ย่านช้างม่อย อ้างว่าสีที่พ่นทับไปเป็นเพราะผลงานของตนเองมีคุณค่าและสวยงามกว่าภาพเดิม จากกรณีสื่อโซเชียล แชร์เรื่องราวเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นมือบอน ใช้สีสเปรย์พ่นสีทับผลงาน street art ย่านช้างม่อย ซึ่งจุดดังกล่าว เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าว และต่อมา ทางผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67 ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอำนวยการของ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.ท.สถิตชัย นิตยวัน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.ต.พูนศักดิ์ พักตร์ผ่องศรี สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ และพ.ต.ต.วุฒิไกร ทาหอม สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้สั่งการชุดสืบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ลงพื่นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าในวันที่ 21 พ.ค.67 เวลาประมาณ 03.00 น. ได้มีวัยรุ่นชาย […]

เชียงใหม่ สุดชุ่มฉ่ำ ฝนตกต่อเนื่องทั้งวันสุดเย็นสบาย

เชียงใหม่ชุ่มฉ่ำ ฝนตกทั้งวัน จุดชมวิววัดพระธาตุดอยคำ วิวทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมเมฆฝน เห็นตัวเมืองเชียงใหม่สุดสายตา ภาพความชุ่มฉ่ำในช่วงฤดูฝน บริเวณจุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยคำ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ในวันนี้มีเมฆฝนปกคลุมตลอดทั้งวัน และฝนตกลงมาโปรยปราย แต่จากสภาพอากาศดังกล่าว ส่งผลทำให้ท้องฟ้าโปร่ง มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างชุดเจนใกลสุดสายตา เมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนที่เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า จนส่งผลทำให้มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น อย่างไรก็ตาม ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แจ้งรายงานสภาพอากาศในระยะนี้ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ด้านตะวันตกของภาคเหนือ และภาคกลางมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วย

คนร้ายลูบคมอดีตนายตำรวจมือปราบ บุกบ้านยกเค้าช่วงไม่มีใครอยู่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พ.ค. 67 ทางนายวิชัย อายุ 71 ปี ชาว ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (หรือ) ร.ต.ท.วิชัย เป็นอดีต รอง.สว.สืบสวน สภ.สันกำแพง ได้มาพบพนักงานสอบสวนอันมี พ.ต.ท. พิชิต เสคา สว.สอบสวน สภ.สันกำแพง ทางผู้เสียหายพร้อมให้รายละเอียดแจ้งความว่า ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านใน ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านพักของตัวเอง เป็นบ้านพักชั้นเดียวสร้างเป็นปูนซีเมนต์ ในสวนลำไย แต่ไม่มีใครอยู่ปล่อยทิ้งไว้ จึงเข้าไปตรวจทรัพย์สินภายในบ้านพักพบว่าได้มีทรัพย์สินถูกลักทรัพย์ไปมี 1.เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 2. คอมเพรสเซอร์แอร์ 1 เครื่อง 3. ปั๊บน้ำ 1 เครื่อง 4. มุ้งลวดหน้าต่าง 15 อัน 5. โครงเหล็กลูกกรง 5 ชุด 6. […]

3 นายกสโมสรไลออนส์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล

3 นายกสโมสรไลออนส์ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ไลออน ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์, ไลออน วรภูมิ แน่งน้อย นายกสโมสรไลออนส์จามเทวีลำพูน, ไลออนดร. มณทิวา อินทะพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เซนเทนเนียล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน โดยมีไลออนภิญทอง สรรพศรี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 เป็นผู้นำกล่าว และกล่าวบทอาเศียรวาทและไลออน สุนันท์ ปัญจวิโรจน์ รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค310-เอ1 คนที่ 1 ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

เริ่มแล้ว!! กิจกรรมเตรียมความพร้อม Dek68 วัฒโนทัยฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ DEK 68 วัฒโนทัยพายัพ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวให้โอวาท และให้ข้อคิด ในการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ DEK 68 วัฒโนทัยพายัพ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก Strong Academy นายชนพัฒน์ ปลื้มบุญ เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นรอบ Port/TGAT/A-level ซึ่งหลังจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อสอบคัดเลือกในระบบ TCAS 68 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ประชุมระดมสมองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการบริหารวิชาการเรื่อง “การยกระดับอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกตเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จัดการประชุมระดมสมองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต ณ อาคารดารุตตักวา ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารสู่ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานผลิตสื่อสร้างสรรค์จากศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมปฏิบัติงานในการประชุมระดมสมองครั้งนี้ด้วย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอาหารจากผู้ประกอบการอาหารในชุมชนเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนา ยกระดับจำนวน 3 เมนู

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหาร มช. ประจำปี 2567

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าใจการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทราบถึงการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ มีโอกาสได้ พบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำไวน์ผลไม้เบื้องต้น ฟรี!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำไวน์ผลไม้เบื้องต้น เนื่องในการจัดงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 411 ชั้น 1 อาคาร 5 จตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมัครฟรี ❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 […]

กู้ภัยฯ ค้นหาหนุ่มโดดน้ำแม่ข่า แต่ดันพบอยู่บนต้นไม้ เพื่อนถึงกับงงขึ้นมาตอนไหน ?

เมื่อเวลา 08.10 น.วันที่ 25 พ.ค. 67 รับแจ้งมีเหตุคนกระโดดน้ำคลองแม่ข่า บริเวณด้านหลังไก่ทอดเที่ยงคืนย่านกำแพงดิน อ.เมืองเชียงใหม่ ทางสมาคมกู้ภัยร่วมล้านนาเชียงใหม่ , รพ.เซ็นทรัล ,ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ รุดออกค้นหาบริเวณที่เกิดเหตุ ในเบื้องต้นเพื่อนผู้สูญหายเล่าว่าตนกับเพื่อน เป็นชาวไทใหญ่วัย 36 ปี ทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ที่เกิดเหตุและชวนกันมานั่งดื่มเหล้าที่ริมคลองแม่ข่ากันจนเมามาย จนกระทั่งเพื่อนกระโดดลงคลองแม่ข่ายจมหายไป จึงรีบแจ้งกู้ภัยฯออกค้นหา ต่อมาทางกู้ภัยฯค้นหาชายดังกล่าว จนกระทั่งพบไปอยู่บนต้นไม้ จึงนำตัวลงมาได้อย่างปลอดภัย และยังมีกลิ่นสุราฉุน ทำเอาเพื่อนถึงกับงง ที่ไปอยู่บนต้นไม้ได้อย่างไร และก็ไม่เห็นขึ้นมาจากน้ำตั้งแต่เมื่อใด

รมช.เกษตรฯ เปิด สนง.ทม.แม่โจ้หลังใหม่ ครบรอบ 25 ปี นายก อปท.ร่วมงานคึกคัก

เมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอาราม​หลวงเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง นำพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ, นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกอปท.ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย แขกผู้​มีเกียรติ​เข้าร่วมในพิธีเปิด นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมแขกรับเชิญจุดเทียนมงคล จากนั้นตามด้วยประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นแขกที่มาร่วมพิธีเปิดรับชมการฟ้อนต้อนรับประธานพร้อมคณะฯ และแขกผู้มีเกียรติ นายอำเภอสันทราย กล่าวต้อนรับ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวรายงาน ประธานในพิธี รับฟังการกล่าวรายงาน […]

1 1,740 1,741 1,742 1,743 1,744 1,838