ออสเตรเลีย เข้าพบ บิ๊กหลวง รักษาการเลขา ป.ป.ส. เชียร์มาตรการเร่งด่วนสกัดกั้นยาเสพติดไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานให้การต้อนรับนายสเตฟาน เจอร์ก้า ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดทางอาญา และคณะตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police: AFP) เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทย และหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยมีนายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด และผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวว่าสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการทำงานร่วมกับ AFP มาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กลไกปฏิบัติการ Taskforce Storm (โครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย – ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ) และได้กล่าวขอบคุณ AFP สำหรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ AMPLIO (โครงการความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์และการข่าวยาเสพติด ระหว่าง ป.ป.ส. และออสเตรเลีย) ซึ่งทำให้การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในห้องปฏิบัติการของสำนักงาน ป.ป.ส. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการข่าว การสืบสวนขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดต่อไป

พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ ได้กล่าวว่าแม้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ .2564 จะช่วยให้การยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพมาก แต่ปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เช่น ใช้คริปโทเคอร์เรนซี เป็นสื่อกลางในการชำระเงิน ซึ่งทำให้การตรวจสอบเส้นทางการเงินยากมากขึ้น โดยการที่ AFP ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนเส้นทางการเงินสกุลดิจิทัล หากเจ้าหน้าที่ไทยได้รับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สืบสวนเงินดิจิทัลจาก AFP จะส่งผลดีต่อทั้งประเทศไทยและออสเตรเลียในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด

ด้านนายสเตฟาน เจอร์ก้า ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมืออันดีที่ทั้งสองหน่วยงานมีต่อกันมาอย่างยาวนาน และกล่าวยกย่องถึงความสำเร็จของปฏิบัติการ Taskforce Storm ซึ่งเป็นผลมาจากการบูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ อีกทั้งยังยินดีที่จะพัฒนายกระดับความร่วมมือผ่านการฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินในทุกรูปแบบ ทั้งการตรวจสอบทรัพย์สินทั่วไปและ
การตรวจสอบทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ AFP ต่อไปในอนาคต

นายสเตฟาน เจอร์ก้า ยังได้กล่าวถึง ความร่วมมือจากไทยในการสกัดกั้นยาเสพติดจากแหล่งผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และจะส่งผลดีต่อออสเตรเลียในการลดปริมาณยาเสพติดที่ส่งผ่านไปยังออสเตรเลีย

ซึ่ง พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวโดยได้กำหนดเป็นปฏิบัติการเร่งด่วน หรือ Quick Win ในการกำหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ และชายแดนภาคตะวันออกฉียงเหนือ ซึ่งตนจะร่วมบัญชาการขับเคลื่อปฏิบัติการดังกล่าวด้วยตนเอง และยินดีหากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลดีต่อสถานการณ์ยาเสพติดในออสเตรเลียหรือประเทศอื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น