รร.สาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE

โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ก้าวแรกสู่นานาชาติ ด้วยหลักสูตร 3 ภาษา มุ่งเน้นการศึกษาที่รู้เท่าทัน ต่อนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงของโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ หรือ SIBS มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน OPEN HOUSE กิจกรรมครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2566 โดยมีการเชิญผู้ปกครองของเด็กนักเรียนปัจจุบันเข้ามาร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียน และเชิญชวนผู้ปกครองที่กำลังสนใจมองหาโรงเรียนคุณภาพให้แก่บุตรหลาน ซึ่งมีการเปิดพื้นที่ในโรงเรียนให้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ด้วยหลักสูตรนานาชาติเคมเบริดจ์ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลจนถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 -18 ปี (ทุกสัญชาติ) โดยให้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงการทำกิจกรรมในพื้นที่ของโรงเรียน ถือเป็นโอกาสของผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียน หรือวางแผนเส้นทางการศึกษาในอนาคต โดยมี คุณศิวลิน ตันสุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ

โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ หรือ SIBS เป็นหนึ่งโรงเรียน
ในเครือสถาบันอาทิตย์อุไรรัตน์ (Arthit Ourairat Institution) ซึ่งประกอบด้วย 3 โรงเรียนในประเทศไทย
ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติบริติชอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล จังหวัดภูเก็ต , โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ โดย
โรงเรียนนานาชาติ SIBS เปิดทำ การเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา

ความโดดเด่นของโรงเรียน SIBS คือ การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยหลักสูตร 3 ภาษา ส่งเสริมผู้เรียนใหม่ให้มีทักษะและความพรอ้มทั้งด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน(แมนดาริน) สนับสนุนนักเรียนใหม่มีคุณลักษณะสำคัญทั้ง ความความมั่นใจ กล้าสะท้อนความคิดเห็นของตนในทางที่สร้างสรรค์ มีความตระหนักรู้เท่าทัน ต่อนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ และพร้อมเป็น
พลเมืองที่ดีของโลกในอนาคต

สำหรับภายในงาน OPEN HOUSE ประจำปี 2566 นี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
● การบรรยายข้อมูลหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ SIBS โดย
อาจารย์และคณะผู้บริหารของโรงเรียน
● นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ทั้งด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และโครง
งานด้านสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนถึงความยั่งยืนด้านต่างๆ ในมุมมองของนักเรียนโรงเรียนนานา
ชาติ SIBS
● มหกรรมงานแนะแนวการศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ
● ร่วมเป็นกำลังใจและรับชมการแสดงความสามารถนักเรียน ทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี
● ฟรี กิจกรรมเวิร์คชอบแสนสนุก ต่อเติมความรู้และจิตนาการของเด็กๆ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
มากมายภายในงาน
● ตลาดนัดชุมชน SIBS กว่า 40 บูธ ให้เลือกซื้อของกันอย่างเพลิดเพลิน ทั้งสินค้าประเภท
อาหาร ของทานเล่น เครื่องดื่ม และงานแฮนด์เมด
● ฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ SIBS และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่
● สิทธิพิเศษ! สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนภายในงาน รับส่วนลดมูลค่ารวมกว่า 65,000
บาท (ทุกระดับชั้นเรียน)

ทั้งนี้ โรงเรียนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนนานาชาติ แต่ยังมุ่งเน้นให้เด็กตระหนักถึงความเป็นไทย นอกเหนือจากการเรียนภาษาไทยแล้ว มีการปลูกฝัง และส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อย่างเช่น การเรียนรู้เรื่องผ้าไหมไทย การส่งเสริมกิจกรรมหลังเลิกเรียน มีทั้งรำไทย มวยไทย ให้กับเด็กๆ ที่มีความสนใจเรียนอีกด้วย

ผู้ปกครองที่กำลังสนใจมองหาโรงเรียนคุณภาพให้แก่บุตรหลานของท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-661-5151 หรือ 053-442208 ต่อ 1111 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของได้ที่ sibs.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น