เชียงใหม่ ลูกเสือจิตอาสาฯจับมือ พม. ลุยช่วยคุณป้าพิการ

เชียงใหม่ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมจับมือ พม. ลุยช่วยคุณป้าพิการยากจน เตรียมสร้างเครือข่ายทั่วจังหวัดสอดส่องปัญหาสังคม

วันที่ 1 ก.ค.65 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 111 ปี ซึ่งนอกจากลูกเสือทั่วประเทศจะพร้อมใจกันเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ชมรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ยังร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

โดยลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมได้นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้พิการที่ต้องอยู่เพียงลำพังและยากลำบากเนื่องจากไม่มีรายได้เลี้ยงชีพในชุมชนต้นขาม ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมกับเก็บรวมรวมข้อมูลส่งไปยังคณะกรรมการพัฒนาเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินของ พม.เชียงใหม่ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท

นายปรเมษวร์ นาระทะ ประธานชมรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชมรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชมรมลูกเสือจิตอาสาแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำงานร่วมโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ คือ พม. โดยมีการอบรมแล้ว 2 รุ่น มีลูกเสือจิตอาสาแล้ว 108 คน

ภารกิจคือการลงพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือทางสังคม ทั้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ส่งต่อไปที่ พม.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสอดส่องเป็นหูเป็นตาปัญหาสังคมด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา หลังจากนี้จะเปิดอบรมเพิ่มเพื่อเพิ่มจำนวนลูกเสือจิตอาสาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น