ปภ.แนะเตรียมพร้อม ลดอุบัติเหตุทางถนน

ปภ.แนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน


การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง การขับรถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร และมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะหลักปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง และการขับรถอย่างปลอดภัย

ดังนี้ การเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

 • เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพื่อป้องกันการง่วงนอนสะสม ทำให้หลับในขณะขับรถ
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน โดยงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท อาทิ ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก เพราะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถ
  ตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • สังเกตการทำงานของอุปกรณ์ประจำรถ โดยระบบเบรกสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานที่กำหนด สัญญาณไฟส่องสว่างทุกดวง เครื่องยนต์ทำงานปกติ
 • กรณีรถมีอาการผิดปกติ อาทิ เครื่องยนต์มีเสียงดัง มีสัญลักษณ์ไฟเตือนบนหน้าปัดรถ ให้นำรถไปตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมก่อนใช้งาน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ อาทิ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง พร้อมศึกษาวิธีใช้งาน
  จะได้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้
  ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย
 • ตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทาง จากแผนที่ เว็ปไซต์ แอพพลิเคชัน แนะนำเส้นทาง หรือระบบนำทางอัจฉริยะ (GPS Navigator)
 • วางแผนและเลือกเส้นทางที่ปลอดภัย เพิ่มความระมัดระวังผ่านเส้นทางที่ชำรุดอยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย
  หลักปฏิบัติในการขับรถอย่างปลอดภัย
 • จัดท่านั่งให้พร้อมก่อนขับรถ โดยปรับกระจกรถให้มองเห็นเส้นทางชัดเจน ปรับพวงมาลัยให้อยู่ในระดับที่บังคับทิศทางได้อย่างคล่องตัว รวมถึงปรับเบาะนั่งให้อยู่ในระยะที่เท้าสามารถเหยียบเบรก คลัตช์ และคันเร่งได้ถนัด
 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยเผื่อเวลาเดินทาง หลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยในช่วงเวลากลางคืน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง โดยสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ คาดเข็มขัดนิรภัยแนบชิดลำตัว ไม่พลิกหรือหย่อน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • กรณีนำเด็กเล็กเดินทางไปด้วย ควรให้เด็กนั่งเบาะนั่งนิรภัยบริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลัง เมื่อประสบอุบัติเหตุ
  จะช่วยฉุดรั้งเด็กมิให้พุ่งกระแทกอุปกรณ์ประจำรถ หรือกระเด็นออกนอกรถ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ขับฝ่าสัญญาณไฟ ไม่แซงในระยะกระชั้นชิด ไม่ขับรถย้อนศร เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถ อาทิ การใช้หรือคุยโทรศัพท์ การทานอาหาร การแต่งหน้า เพราะทำให้ไม่มีสมาธิในการขับรถ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที

ร่วมแสดงความคิดเห็น