มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้พระครูอินทญาณรังษี (มา) วัดพุทธนิมิตร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น