พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการเทศบาลเมืองแม่โจ้

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้แก้ผู้พิการในสเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการใช้ และปรับขนาดกายอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้พิการที่ได้รับอุปกรณ์ไปใช้งานในชีวิตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น