ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด เร่งประสานการช่วยเหลือ

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด เร่งประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายในพื้นที่

26 พ.ย. 66 เวลา 10.15 น. ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และปัตตานี รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 450 ครัวเรือน เร่งประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายในพื้นที่

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และปัตตานี รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 450 ครัวเรือน แยกเป็น

1)ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอละแม อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ รวม 6 ตำบล ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ระดับน้ำทรงตัว

2)ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก รวม 6 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 450 ครัวเรือน ระดับเพิ่มขึ้น

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น