อาจารย์ ม.แม่โจ้ ปั้น “น้องภูมิใจ” ชนะเลิศออกแบบมาสคอต

อาจารย์ ม.แม่โจ้ ปั้น “น้องภูมิใจ” ชนะเลิศออกแบบมาสคอต พร้อมโชว์ World Expo 2025 Osaka Kansai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสคอต “Thailand Pavilion Expo 2025 Mascot and Costume Design Contest” จากผลงาน “น้องภูมิใจ” ซึ่งจัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากกว่า 100 ผลงาน โดย mascot ดังกล่าวจะได้นำไปแสดงใน นิทรรศการไทย “World Expo 2025 Osaka Kansai” ที่จะจัดขึ้น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ Soft Power รวมถึง ความพร้อมในการเป็นหมุดหมายด้านสุขภาพโลก ที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ การรับรู้ จดจำ ถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการร่วมงานฯ ออกไปสู่สายตาชาวโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น