อบจ.แพร่ มอบรางวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วังชิ้น ครั้งที่ 1

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ นวลแก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบรางวัล ให้กับ ผู้เข้าการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดวังชิ้น ครั้งที่ 1 ซึ่งมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2567 ณ หาดทรายพัทยาน้อยวังชิ้น WangChin Beach ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น