ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะดำเนินงาน ณ หน่วยบริการศูนย์อาชีวะฯ

พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช รองเสธ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงาน ณ หน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน วท.เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานโครงการพิเศษฯ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการ “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ “ฟรี”ให้กับผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุ และรองรับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ในการนี้ ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วย ช่วยประชาชนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก พ.อ. สืบสกุล ชมภูนุช รอง เสธ.พล.ร.7 พร้อมคณะติดตาม ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงาน ณ หน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ หน้ากองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 ทั้งหมด 2 จุดบริการ โดยผลการปฏิบัติงานมีดังนี้

จุดที่ 1 หน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ ณ หน้ากองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน 2567 มีประชาชนมาเข้ารับบริการทั้งสิ้น 14 รายการ ได้แก่รถจักรยานยนต์ 14 คัน

จุดที่ 2 หน่วยบริการศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนฯ ณ หน้าแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน 2567 มีประชาชนมาเข้ารับบริการทั้งสิ้น 15 รายการ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 15 คัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น