​ผู้แทน มช. ร่วมพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิธีเถราภิเสก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เป็นผู้แทนคณบดี ​ร่วมพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิธีเถราภิเสก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หนังสือพระไตรปิฎก​ พร้อมรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท จากท่านอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ณ วิหารหลวง หลวงปู่ โครงการฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/u00mm

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น