ร่วมพิธีเปิด Med CMU-YMUN Association เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษา และการวิจัย

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ Professor Huang Longjian, Vice president of Youjiang Medical University for Nationalities ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด Med CMU-YMUN Association โดยมี คณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษา และการวิจัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ Youjiang Medical University for Nationalities เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/prNGj

ภาพและข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น