ทม.แพร่ ร่วมใจสืบสานประเพณี “ตักบาตรบนเมก” ทุกเช้าวันพุธ

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่ ชมรมช่างเสริมสวยเทศบาลเมืองแพร่ และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมใจทำบุญตักบาตร ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก)

จากนั้นรับฟังคติธรรมจากคณะพระสงฆ์วัดสองแคว ความว่า ประเพณีสงกรานต์ บรรพบุรุษของเราถือเทศกาลนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความรักซึ่งกันและกัน โอกาสแสดงการขออภัยซึ่งกันและกัน เพราะพื้นฐานของมนุษย์ย่อมมีความผิดพลาดเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงความรักความห่วงใย คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลบุตรหลานให้เล่นสงกรานต์อย่างมีสติ อยู่ในศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น