รพ.สวนปรุง ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง งวดที่ 12/12

วันที่ 18 เมษายน 2567 นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น งวดที่ 12/12 ร่วมกับ นางพัชมณ ล้อมสุขา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นายสุริยะ เนินทอง ที่ปรึกษาโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น