ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน แด่บรรพชน มช. และสืบชะตาอายุ ประจำปี 2567

คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บรรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสืบชะตาอายุ ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ประทีป จันทร์คง ประธานชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/CeA9L

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น