ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ

เมื่อ 18 เม.ย.67 เวลา 14.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.พล.ร.7 (1) ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 และการปฏิบัติตามมาตรการ/ นโยบายการฝึกทหารใหม่ ของผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น หน่วย ร.17 พัน.2 อ.เมือง จว.ล.ป.
ทั้งนี้ รอง ผบ.พล.ร.7(1) ได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติตามมาตรการ ต่างๆ ที่ ทบ. กำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนการรับทหารใหม่ เข้ารับการฝึกฯ ต่อไป
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น