พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล MOU ซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า

พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล ลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า เป็นหลักประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่ จัดพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า ระหว่างผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวม 35,000 ตัน เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 27 ตุลาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” ณ เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้การต้อนรับ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้าระหว่างผู้แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว 7 กลุ่ม จาก 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอพร้าว โดยจะรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวที่มีความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท ถือเป็นการต่อยอด อมก๋อยโมเดล ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับสินค้าเกษตรหลายชนิด อาทิ มะเขือเทศ กระเทียม และพืชเกษตรอื่นๆ โดยปริมาณทั้งหมดในการลงนามสัญญาในครั้งนี้ มีทั้งหมด 35,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของผลผลิตที่จะส่งออกในปีนี้

ทั้งนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการนำอมก๋อยโมเดลมาปรับใช้ ซึ่งสามารถยกระดับราคาข้าวเหนียวให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างตลาดของสินค้าเกษตรให้มีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นและได้ราคาผลผลิตที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างหลักประกันแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับผลผลิตเพียงพอต่อการนำไปแปรรูปหรือต่อยอดในการจำหน่ายของตนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น