(มีคลิป) มอบใบประกาศนีบัตรให้พ่ออุ้ยคำปัน อุทรา

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มช.มอบใบประกาศนีบัตรให้พ่ออุ้ยคำปัน อุทรา สนับสนุนทำซุ้มศิลปะไม้ไผ่มอบให้ มช. และกำนันดี จันทคลักษณ์ จัดแสดงแปลงผักปลอดสารพิษมาจัดแสดงให้ความรู้ นทท.และ นศ.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. 2565 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. มอบหมายให้ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มช. พร้อมนายทัพไท หน่อสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.มอบประกาศนียบัตรให้นายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ และผู้ดูแลดีดีฟาร์ม (ฟาร์มปลูกผักปลอดสารเคมี) และประธานวิสาหกิจชุมชนผิดอาหารสัตว์ ที่ได้มาจัดแสดงรูปแบบผลิตพืชผักปลอดสารพิษในแปลงสาธิตการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรเมือง ภายใต้การจัดแสดงในโครงการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามแนวทาง BCG Economy Model

และมอบประกาศนียบัตรให้พ่อครูคำปัน อุทรา ศิลปินรางวัลเพชรราชภัฎ และเพชรล้านนา สาขาศิลปะสถาปัตยกรรมงานไม้ไผ่ ประจำปี พ.ศ.2548 ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดแสดงซุ้มศิลปะไม้ไผ่ ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญางานศิลปะรักษ์โลก สร้างขึ้นร่วมงานเกษตรภาคเหนือ มช. (ตั้งอยู่หน้า ดีดีฟาร์ม) และมอบให้ มช.เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพซุ้มไม้ไผ่กาแล ที่มุงหลังคาด้วยหญ้าคา ที่สวยงาม และมอบให้ มช.ต่อไปด้วย

โดยมีผู้ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรทั้งสองท่านด้วย มีนายสุรศักดิ์ เวียนทอง ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ และ นส.ปุณฑริกา คำบุญทา ผู้จัดการวิสาหกิจชุมฯ ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค. 2565 ที่ศูนย์วิชัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มช.อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น