นร.รร.ฝางชนูปถัมภ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กดีเด่น และรับรางวัลวัฒนธรรมวินิต

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้น ม.2/1 ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จาก อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 และนายศรราม เบียงเล่ นักเรียนชั้น ม.5/2 ที่ได้เข้ารับรางวัลวัฒนธรรมวินิต ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น