ฝนตกหนัก ดินสไลด์บริเวณสะพานแม่นาเปิน อำเภอฮอด

ด้วยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดดินสไลด์ในบริเวณ กม.ที่ 104-107 (สะพานแม่นาเปิน) อำเภอฮอดได้ประสานหมวดทางหลวงท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลหางดงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการนำเศษดินและหินออกจากพื้นที่ถนนและสามารถสัญจร ได้ 1ช่อง หากผลการดำเนินงานคืบหน้าเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น