(มีคลิป)ช่วยเหลือราษฎรเหตุอุทกภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.66 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน เข้าช่วยเหลือราษฎรเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากมวลน้ำลำห้วยทัง จากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ไหลบ่าเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร โดยได้ดำเนินการสำรวจพบผู้ป่วยสูงอายุชาย จำนวน 1 ราย ติดอยู่ภายในบ้าน ไม่สามารถออกมาได้ และถนนถูกตัดขาด จึงได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าว ด้วยระบบ Cableway เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเบื้องต้น
ณ บ.โทกเสือ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น