47618

รพ.สวนดอก จับมือนำร่องใน 6 รพ. ร่วมโครงการ “Sanofi Planet Care Upcycling Program”

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จับมือนำร่องใน 6 โรงพยาบาล ร่วมโครงการ “Sanofi Planet Care Upcycling Program” เชิญชวนผู้ป่วยเบาหวาน ‘เช็ก ถอด ทิ้ง’ คืนชีวิตใหม่ให้ปากกาอินซูลิน รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขยะที่มาจากของเสียอันตรายซึ่งตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) มีเป้าหมายให้ของเสียอันตรายในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 30 35 40 45 และร้อยละ 50 ของปริมาณของเสียอันตรายในชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2565 – 2570 แต่จากรายงานสถานการณ์ปี พ.ศ. 2565 จัดทำโดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ พบว่า ของเสียอันตรายในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง ร้อยละ 12.86 และยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก และเนื่องในปัจจุบันมีคนไทยเป็นโรคเบาหวานอยู่ประมาณ 5.2 ล้านคน โดยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะใช้ยาฉีดอินซูลินรูปแบบปากกา ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อใช้เสร็จแล้วอาจทิ้งไม่ถูกวิธีจนกลายเป็นขยะที่ต้องกำจัดให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย […]

โรงพยาบาลแม่สะเรียง พบผู้ติดเชื้อโรคหูดับชาย วัย 73 ปี 1 ราย

โรงพยาบาลแม่สะเรียง เตือน กินหมูดิบ เสี่ยงติดเชื้อโรคหูดับ พบผู้ป่วยชาย วัย 73 ปี 1 ราย วันนี้ 3 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่าทาง โรงพยาบาลแม่สะเรียง พบผูัป่วยติดเชื้อโรคหูดับ จำนวน 1 ราย เป็นชาย อายุ 73 ปี อยู่หย่อมบ้านแม่สะลี หมู่ 1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีข้อมูลความเสี่ยงจากการรับประทานเนื้อหมูดิบ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ขอให้ระมัดระวังหรืองดทานเนื้อหรือหมูดิบ เพื่อป้องกันติดเชื้อ พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อทำการสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคหูดับ เพื่อรับการตรวจว่ามีการระบาดของโรคหูดับหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเบื้องต้นพบผู้ป่วยเพียง 1 ราย และ เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง เพื่อตรวจสอบคอกหมูที่อยู่ในไทม์ไลน์ ซึ่งได้ขายหมูเป็นตัวเพื่อไปชำแหละเอง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า หมูที่นำไปชำแหละในงานมีสภาพอาการปกติ […]

คณะแพทย์ มช. เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครบวงจรฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิด “ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือดครบวงจรแห่งเดียวในภูมิภาค ด้วยสเต็มเซลล์จากผู้อื่นที่ไม่ใช่พี่น้องในผู้ป่วยผู้ใหญ่” รองรับการบริการที่เป็นเลิศ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครบวงจร แห่งเดียวในภูมิภาค หลังปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการและการวิจัยที่เป็นเลิศ โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ปรับปรุงศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ทั้งโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และระบบก๊าซทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นห้องปลอดเชื้อปลูกถ่ายไขกระดูกที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งห้องปลูกถ่ายเซลล์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ ใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด มีความทันสมัยและปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นลักษณะห้องแยกแบบปลอดเชื้อความดันบวก เครื่องกรองอากาศ มีการปรับอุณหภูมิและความชื้นจำนวน 10 ห้อง และห้องแยกแบบปลอดเชื้ออีก […]

สธ.เตือน! ดื่มแอลกอฮอล์หน้าร้อน ระวังช็อก

นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศร้อนอบอ้าวมาก โดยเฉพาะช่วงกลางวัน บางแห่งอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส เกินอุณหภูมิปกติของร่างกายซึ่งอยู่ที่ระดับ 37 องศาเซลเซียส สภาพอากาศเช่นนี้ อาจส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วย เนื่องจากความร้อนทำให้หลอดเลือดขยายตัว จะมีผลต่อการหมุนเวียนของเลือดในร่างกาย เกิดการสูญเสียน้ำผ่านทางผิวหนังและต่อมเหงื่อมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เนื่องจากน้ำจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน ส่วนผู้ทำงานในที่ร่ม ควรดื่มอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว วิธีสังเกตว่าร่างกายได้รับน้ำเหมาะสมเพียงพอหรือไม่นั้น สังเกตง่ายๆ จากสีของน้ำปัสสาวะ หากมีสีเหลืองจางๆ แสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอ แต่ถ้ามีสีเหลืองเข้มคล้ายน้ำชาและปัสสาวะออกน้อย แสดงว่าได้รับน้ำไม่เพียงพอจะต้องดื่มน้ำให้มากๆ สำหรับเครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มในช่วงที่ร้อนอบอ้าว คือ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ผสมทุกชนิด เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโทอุ กระแช่ น้ำตาลเมา ไม่ว่าจะดื่มโดยใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่ก็ตาม เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังขยายตัวมากขึ้น จะมีผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงขึ้น และแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็ว และออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้นจะมีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจทำงานต้องหนักเพื่อสูบฉีดเลือด อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ ยิ่งหากมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น […]

นอนกรน น้ำหนักตัวมาก ง่วงตลอดเวลาคุณเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือไม่ ?

✅นอนกรน ✅น้ำหนักตัวมาก ✅ ง่วงตลอดเวลาคุณเสี่ยงหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือไม่ประเมินตนเองได้จากแบบทดสอบนี้👉Add line : @sleeptestlannaคลิกลิ้งก์ >>> https://bit.ly/3UhSYJg.มารู้จัก #ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือทางการแพทย์เรียกว่า (Obstructive Sleep Apnea #OSA) เป็นภาวะหย่อนของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนต้นขณะหลับ ทำให้ทางเดินหายใจส่วนต้นยุบตัวตีบแคบลง ส่งผลให้ลมหายใจผ่านได้น้อยกว่าปกติ หรือไม่สามารถผ่านออกได้ แม้จะใช้แรงในการหายใจเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายในระยะสั้นและระยะยาว.ใครบ้างที่สงสัยต่อภาวะนี้💤💤 #นอนกรน 💤💤 ร่วมกับ…ข้อใดก็ตามดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องครบทุกข้อ)❤ง่วงนอนบ่อยๆ เวลาทำงาน หรือขับรถ ถึงแม้จะนอนมาอย่างเพียงพอ❤มีภาวะความดันโลหิตสูง❤มีภาวะอ้วน❤อาการอื่นๆระหว่างการนอนหลับ เช่น นอนกัดฟัน กระตุกขาอาการเหล่านี้ -> แสดงถึงมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ.😱ผลเสียต่อร่างกายหากไม่รักษา #ในระยะสั้น : ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ ส่งผลให้การนอนหลับของคุณไม่มีคุณภาพ เหมือนเป็ฯการหลับๆ ตื่นๆ หยุดหายใจเป็นช่วงๆ ทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวเรื่อยๆ ขณะนอนหลับ เกิดความง่วง😴😫 ถึงแม้นอนในชม.ที่เพียงพอแล้ว ความจำไม่ดี สมองไม่ปลอดโปร่ง หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ปวดหัวช่วงเช้า #ในระยะยาว : เมื่อมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ จะทำให้หัวใจ และปอดทำงานหนักขึ้น […]

นักวิทย์จีนพัฒนาวิธีรักษาอาการบาดเจ็บ ‘เอ็น-กระดูก’ แบบใหม่

เซี่ยงไฮ้, 19 มี.ค. (ซินหัว) — ทีมวิจัยของจีนได้พัฒนาโครงเลี้ยงเซลล์แบบหลายเซลล์โดยใช้เซรามิกชีวภาพแบบอนินทรีย์สำหรับรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นและกระดูกข้อจำกัดของกิจกรรมการเคลื่อนไหวจากการสูญเสียโครงสร้างตามธรรมชาติ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตลดลง เพื่อแก้ปัญหานี้ ทีมวิจัยซึ่งนำโดยสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ (SIC) สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้ผสมอนุภาคนาโนแมงกานีสซิลิเกต (MS) เข้ากับเซลล์ที่เกี่ยวกับเส้นเอ็น/กระดูก เพื่อสร้างโครงเลี้ยงเซลล์แบบหลายเซลล์ชนิดปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกาย และสร้างเนื้อเยื่อระหว่างเส้นเอ็นและกระดูก โครงเลี้ยงเซลล์แบบนี้ไม่เพียงแสดงกิจกรรมทางชีวภาพที่หลากหลายในหลอดทดลอง แต่ยังบรรลุการควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน สร้างเนื้อเยื่อใหม่หลายเนื้อเยื่อ และฟื้นฟูการทำงานของกำลังกล้ามเนื้อในสัตว์ทดลองต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดอู๋เฉิงเถี่ย นักวิจัยจากสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้ให้แนวคิดใหม่ในการบรรลุการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายและสร้างเนื้อเยื่อแบบบูรณาการของเส้นเอ็น-กระดูก และส่วนต่อประสานของเนื้อเยื่ออื่นๆ อนึ่ง การศึกษาดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารไซแอนซ์ แอดวานซ์ (Science Advances) เมื่อไม่นานนี้ (แผนภาพจากสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน แสดงภาพกระบวนการที่โครงเลี้ยงเซลล์แบบหลายเซลล์ชนิดปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายถูกนำมาใช้สร้างเนื้อเยื่อระหว่างเส้นเอ็นและกระดูก)

เชียงใหม่วิกฤต! พบผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล โดยไม่ทราบสาเหตุเพิ่มสูงขึ้น

เชียงใหม่พบผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล โดยไม่ทราบสาเหตุเพิ่มสูงขึ้น แพทย์ มช. เผยฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ปัจจัยหลักทำยอดผู้ป่วยเพิ่มถึงสองเท่า แนะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ดูแลสุขภาพ อาจารย์แพทย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลวิจัยที่นักศึกษาแพทย์ทำงานร่วมกับอาจารย์แพทย์ ระบุจากการเก็บรวบข้อมูลคนไข้ที่มาด้วยอาการเลือดกำเดาไหล ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉิน พบว่าช่วงเวลาที่ค่าพีเอ็ม 2.5 เพิ่มสูงขึ้น อุบัติการณ์ของคนไข้ที่มีเลือดกำเดาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี ภาคเหนือตอนบนต้องเผชิญกับปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 2.5 ที่สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว อาการที่มักจะพบบ่อยคือ ตาแดง ผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกาย เยื่อบุจมูกอักเสบและเลือดกำเดาไหล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้ปกครองมักพาบุตรหลานมาพบแพทย์บ่อยที่สุด สาเหตุที่เด็กมีเลือดกำเดาไหลในช่วงที่มีค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงนั้น เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติการณ์ของการเกิดเลือดกำเดาไหล ในผู้ป่วยนอกเเละห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับค่าฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน ในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก […]

วันต้อหินโลก world glaucoma week

👁️วันต้อหินโลกวันต้อหินโลก world glaucoma week จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ปีนี้ตรงกับ 10-16 มีนาคม 2567 ปัจจุบันมีผู้ป่วยต้อหินประมาณ 80 ล้านคน ทั่วโลก จากการศึกษาพบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีผู้ป่วยที่ตาบอดจากภาวะต้อหินประมาณ 8.4 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 22 ล้านคน ในปี 2040 ทั้งนี้มีการศึกษาความชุกของโรคต้อหินในประเทศไทยในประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบถึง 3.8 เปอร์เซ็นต์ ภาวะต้อหินส่วนใหญ่ในระยะแรกไม่มีอาการ ผู้ป่วยต้อหินที่มาพบจักษุแพทย์จึงมักมีการทำลายของขั้วประสาทตาค่อนข้างมากซึ่งเป็นระยะท้ายของโรคแล้ว ซึ่งการมองเห็นที่สูญเสียไปจะเป็นการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะต้อหินจึงมีความสำคัญในการป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อหิน 🔹โรคต้อหินเป็นโรคที่พบค่อนข้างบ่อยและเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของตาบอดถาวรอันดับหนึ่ง 🔹โรคต้อหินเกิดจากอะไร❓โรคต้อหินเป็นการทำลายขั้วประสาทตาจากความดันตาสูง ส่งผลให้ลานสายตาจะแคบลง และระดับการมองเห็นลดลง 🔹สาเหตุของโรคต้อหินสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดได้แก่1.ปฐมภูมิ คือไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด มักจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมรวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆ2.ทุติยภูมิ คือมีสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การใช้ยาบางอย่างเช่น ยาสเตียรอยด์ พบภายหลังอุบัติเหตุทางตา หรือพบร่วมกับโรคทางตาอื่นๆ และหากแบ่งตามกลไกการเกิดต้อหินสามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 ชนิด ได้แก่ […]

นักวิจัยจีนพัฒนาอุปกรณ์นาโนอัจฉริยะ ช่วยสลาย ‘ลิ่มเลือด’ อย่างแม่นยำ

หนานจิง, 11 มี.ค. (ซินหัว) — ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนานจิง (NJUPT) ได้พัฒนาอุปกรณ์นาโนดีเอ็นเออัจฉริยะสำหรับการละลายลิ่มเลือด ซึ่งสามารถค้นหาลิ่มเลือดและจ่ายยาอย่างแม่นยำโดยอัติโนมัติ รายงานระบุว่าทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีเรียงดีเอ็นเอมาประสานแผ่นนาโนดีเอ็นเอกับตำแหน่งจับยาละลายลิ่มเลือด (tPA) ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า และตัวยึดดีเอ็นเอที่ไวต่อทรอมบิน (thrombin) หรือการแข็งตัวของเลือด โดยตัวยึดดังกล่าวมีโครงสร้างดีเอ็นเอสามสายประสานกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทรอมบิน ตัวควบคุม และสวิตช์เปิด วังเหลียนฮุย สมาชิกทีมนักวิจัย ระบุว่ายาละลายลิ่มเลือดเปรียบเสมือนดาบสองคม อาจเป็นอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โดยยาดังกล่าวอาจละลายไฟบริน (fibrin) ในบาดแผลปกติอย่างมั่วซั่ว ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวผิดปกติของเลือด ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจส่งผลให้บาดแผลเปิดและมีเลือดออก ทว่าอุปกรณ์นาโนนี้สามารถตรวจสอบว่าพวกมันอยู่ใกล้ลิ่มเลือดหรือบาดแผลปกติโดยอ้างอิงความเข้มข้นของทรอมบิน โดยหากความเข้มข้นของทรอมบินสูง เป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นมีลิ่มเลือดอุดตัน และอุปกรณ์จะปล่อยยาละลายลิ่มเลือดออกมา ทีมนักวิจัยเสริมว่าอุปกรณ์นี้สามารถย่อยสลายและถูกเผาผลาญในร่างกายมนุษย์ และคาดว่าจะเป็นแนวทางใหม่ในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมองอนึ่ง ผลการศึกษานี้เผยแพร่ผ่านวารสารเนเจอร์ แมทีเรียลส์ (Nature Materials) (ภาพจากมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนานจิง : ตัวอย่างอุปกรณ์นาโนดีเอ็นเออัจฉริยะในนครหนานจิง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 10 มี.ค. 2024)

รพ.ลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรค OSA”

โรงพยาบาลลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ” (OSA)พร้อมให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ จากที่สำนักงานประกันสังคม ประกาศดูแลผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกประกันตน หรือสถานพยาบาลที่มีบริการ โดยใช้สิทธิประกันสังคม เบิกค่า Sleep test และ ค่าอุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาได้นั้น นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกวัย มักจะพบมากในกลุ่มผู้ชาย หรือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมกัน เกือบ 200,000 คนแล้วในขณะนี้ ตระหนักถึงหน้าที่ดูแลผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเครื่อง […]

สคร. 1 เชียงใหม่ เตือน อากาศร้อนจัด เสี่ยงป่วยโรคลมแดด

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันอาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคลมแดด หรือโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส ทำให้ตัวร้อน หน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย หายใจเร็ว มึนงง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงขั้นหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี, อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก, หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน, สวมแว่นกันแดด กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง, ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกาย, ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และอย่าทิ้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดไว้กลางแจ้ง เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถจะสูงกว่าภายนอก ส่วนผู้ที่ออกกำลังกาย ควรเลือกในช่วงเช้า หรือช่วงเย็น หากพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนให้ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยนำผู้มีอาการเข้าร่ม นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออก, เทน้ำเย็นราดลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุด, ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอ รักแร้ […]

สคร.1 มอบสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อ

สคร.1 มอบสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อให้แก่ รพ.สต.15 แห่งในพื้นที่ อ.ป่าซาง ทาง แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผอ.สคร. 1 เชียงใหม่มอบสารทากันยุง ตามนโยบายการใช้สารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ชุมชน โดยมีนายเแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ สคร. 1 เชียงใหม่ ได้มอบสารทากันยุงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จำนวน 15 แห่ง ณ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

เช็กให้ดี! ริดสีดวงหรือมะเร็งทวารหนัก

เช็กให้ดี❗️ริดสีดวง 🩺 หรือมะเร็งทวารหนัก 🔹ริดสีดวงทวารกับโรคริดสีดวงทวารมีความแตกต่างกันอย่างไร?•ริดสีดวงทวาร คือเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ช่องรอบทวาร ซึ่งทุกคนมีเนื้อเยื่อนี้อยู่ มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายอย่าง เป็นเยื่อบุที่มีความยืดหยุ่นและมีหลอดเลือดใต้เยื่อบุ รวมถึงเส้นประสาทที่อยู่รอบๆ ช่องทวาร ระหว่างการขับถ่ายเนื้อเยื่อนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยการขับถ่าย ความยืดหยุ่นจะช่วยลดแรงเสียดสี ทำให้ไม่เกิดบาดแผล รวมถึงเมื่ออยู่ในภาวะปกติ เมื่อมีอาการไอ จาม จะเป็นตัวที่คอยช่วยทำหน้าที่ในการกลั้น ทำให้อุจจาระ หรือลมไม่เล็ดออกมา หรือแม้กระทั่งการรับรู้ถึงความรู้สึก เมื่ออยากผายลม หรืออยากขับถ่ายอุจจาระ เราสามารถแยกได้ด้วยเส้นประสาทที่อยู่รอบรูทวาร ดังนั้นเนื้อเยื่อริดสีดวงจึงมีความสำคัญในเรื่องการขับถ่ายระดับหนึ่ง เพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ตัวริดสีดวงเกิดความผิดปกติขึ้น อาทิเช่น มีการปูดยื่น เยื่อบุที่มีการบางตัวลง หรือหลอดเลือดที่มีการโป่งพองขึ้น จึงทำให้เกิดภาวะโรคริดสีดวงทวารขึ้น ริดสีดวงทวารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ •อาการบ่งชี้ของโรคริดสีดวงทวาร ได้แก่การขับถ่ายเป็นเลือด หรือมีก้อนปลิ้นออกมาระหว่างการขับถ่าย แบ่งระยะโรคริดสีดวงทวารภายในเป็น 4 ระยะ ได้แก่ •สาเหตุของการเกิดโรค1.ท้องผูกเรื้อรัง2.รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไป ดื่มน้ำน้อย3.ภาวะลำไส้แปรปรวน4.การนั่งขับถ่ายอุจจาระนานหรือการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรง5.ภาวะที่เพิ่มความดันในช่องท้อง เช่น ยกของหนักบ่อย6.โรคอ้วน7.ภาวะตับแข็ง ร่วมกับมีน้ำในช่องท้อง8.ในผู้หญิงตั้งครรภ์ 🔹ขั้นตอนการรักษา➡️ควรเข้าพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัย ว่าเป็นโรคริดสีดวงทวารจริงหรือไม่ เนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่มีอาการคล้ายคลึงกับภาวะโรคริดสีดวง เช่น แผลฉีกขาดที่ขอบทวาร ลำไส้ใหญ่อักเสบ ลำไส้แปรปรวน หรือเนื้องอกลำไส้ใหญ่ […]

ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด รพ. ลานนา รู้ผลใน 3 วัน

✅เจาะเลือดครั้งเดียว ตรวจได้หลายอย่าง✅ไม่จำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ ก่อนเจาะเลือด✅ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

อย. เตือน เยลลี่องุ่นเคียวโฮ ไม่มี อย. เสี่ยงอันตราย

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า พบขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่นที่จำหน่ายในญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งมีการรีวิวผ่านสื่อโซเชียล เป็นเยลลี่ที่บรรจุในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลม ใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มถุงแตกออกแล้วรับประทานเยลลี่ที่อยู่ด้านใน เรียกกันทั่วไปว่า เยลลี่องุ่นเคียวโฮ มีหลายรสชาติ ไม่มีฉลาก และเลข อย. พบมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน จึงขอเตือนว่า ไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจาก 1. อาจลักลอบนำเข้า หรือผลิตเพื่อขายในสถานที่ต่าง ๆ ไม่มีฉลาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด 2 . ใช้ถุงมือยาง หรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร จะเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคลือบหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่อาหาร 3. อันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอจากเศษของบรรจุภัณฑ์ที่หลุด ติดอยู่กับเยลลี่ หรือขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ กรณีผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคำแนะนำในการบริโภคแก่ผู้ซื้อได้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีฉลาก แต่หากมีการบรรจุอาหารในถุงมือยาง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท […]

“Side2sideR” นวัตกรรมช่วยพลิกตัวผู้ป่วยอัตโนมัติ

“Side2sideR” นวัตกรรมช่วยพลิกตัวผู้ป่วยอัตโนมัติ ทุ่นแรงผู้ดูแล ลดแผลกดทับ ตั้งค่าใช้งานได้ตลอด 24 ชม. แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในระบบสาธารณสุขไทย ปัญหาเหล่านี้รบกวนผู้ป่วยและผู้ดูแลทางการแพทย์ในสถานพยาบาลมานาน การรักษาแผลกดทับต้องใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการป้องกันแผลกดทับจึงเป็นวิธีการที่ประหยัดและดีที่สุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย กภ.ณรงค์รัตน์สวัสติกานนท์ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ ไซด์ทูไซเดอร์ (Side2sideR) ช่วยลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย ช่วยทุ่นแรงผู้ดูแล สามารถตั้งค่าใช้งานได้ตลอด 24 ชม. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกนำมาเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การป้องกันแผลกดทับท่านอน พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ท่านอนตะแคงต้องไม่พลิกเกิน 30 องศา ปุ่มกระดูกส่วนส้นเท้าและตาตุ่มต้องไม่ถูกกดทับ ดังนั้นการจัดท่านอนต้องใช้แรงงานคนอย่างน้อย 1-2 คน และทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคนมักมีการลืม ล้า หลับ ทำให้แผลกดทับมีจำนวนที่มากขึ้น นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ ไซด์ทูไซเดอร์ (Side2sideR) จะเป็นตัวช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยใช้หลักการเติมลม กักลม ปล่อยลม ในถุงลมรองนอนพร้อมอุปกรณ์อัดอากาศ เพื่อทำให้เปลี่ยนท่านอนหงายเป็นนอนตะแคงซ้ายและขวาได้ ย้ายตำแหน่งแรงกดบนส่วนผิวหนังที่สัมผัสกับฟูกนอน และถุงลมรองน่อง ช่วยลดแรงกดของส้นเท้า เหมาะสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง […]

ระวัง! กรมการแพทย์ เผยย้อมผมหงอกทุกเดือน พบค่าเอนไซม์ตับเพิ่ม-ไตเสื่อม

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สีผมธรรมชาติโดยเฉพาะคนไทย และคนเอเชียทั่วไปจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงเกือบดำ สีดำในเส้นผมธรรมชาติมาจากเม็ดสีเมลานินที่สร้างจากเซลล์เมลาโนไซต์ในรากผม ซึ่งผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเนื่องจากการทำงานของเมลาโนไซต์ที่ลดลง และมีจำนวนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นและกรรมพันธุ์ สำหรับผู้ที่ต้องการปิดผมขาวอาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว ซึ่งการย้อมสีผมบ่อยๆ ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังบริเวณศีรษะ และก่อให้เกิดอาการแพ้ โดยอาการแพ้นั้นอาจเป็นผื่นเล็กน้อยบริเวณที่สัมผัส หรืออาจมีการแพ้ในระดับรุนแรง ผิวหนังมีอาการผื่นบวมคัน มีน้ำเหลืองซึม หน้าบวม ตาบวม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณศีรษะและคอบวมโต โดยอาจมีไข้ร่วมด้วยได้ในบางราย แพทย์หญิงนันท์นภัส โปวอนุสรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า Permanent hair dye มีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ 1.Developer คือสารที่ใช้ล้างสีผมเดิม ส่วนประกอบหลักคือ hydrogen peroxide ทำหน้าที่กัดสีผมเดิมออก เพื่อให้ได้สีผมใหม่ที่มีความสดและสม่ำเสมอ hydrogen peroxide นี้นอกจากทำให้เส้นผมแห้งเสียและยังระคายเคืองหนังศีรษะด้วยความที่เป็นด่างสูง 2.Alkaline agent คือสารที่ทำลายโปรตีนเส้นผม ทำให้เกล็ดผมเปิดออกเพื่อให้สีย้อมเข้าไปถึงแกนของเส้นผมได้ง่าย ส่วนประกอบหลักคือแอมโมเนีย เมื่อเส้นผมต้องสัมผัสกับแอมโมเนียบ่อยๆ จะทำให้ผมขาดร่วงง่าย 3.Color คือสารย้อมหลักๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ PPD (para-phenylenediamine) และ PTDS […]

อย. คัดเลือกยาอดบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก ช่วยลดความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอด

นายแพทย์วิทิต  สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่ค่อนข้างสูงและเป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณาทบทวนรายการยากลุ่มรักษาภาวะติดนิโคตินหรือยาอดบุหรี่ พบว่า ยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการมีราคาแพง มีอาการข้างเคียงสูง ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ดังนั้น จึงได้คัดเลือกยาเม็ดไซทิซีน (cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาพื้นฐาน (บัญชี ก) สำหรับรักษาภาวะติดนิโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้ในต่างประเทศมานาน มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง นอกจากนี้ อย.ยังได้อนุมัติทะเบียนตำรับยา เลขทะเบียน 1A 15006/66 (NC) (ชื่อการค้า Cytisine GPO) รูปแบบยาเม็ดสำหรับกิน ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม พร้อมปลดจากยาควบคุมพิเศษเป็นยาอันตราย ส่งผลให้สามารถจำหน่ายยาได้ในร้านยาและสามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเอง ขอให้ประชาชนมั่นใจ อย. มุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงยาป้องกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

(มีคลิป) AestheFill ตัวช่วยกระตุ้นคอลลาเจนสุดปัง! จากประเทศเกาหลี

ตัวช่วยกระตุ้นคอลลาเจนสุดปัง โปรแกรมฉีด AestheFill เป็นอนุภาคของสาร PDLLA (Poly D, L-Lactic Acid) สารสกัดที่มาแรงมากๆ จากประเทศเกาหลี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงการแพทย์มายาวนานตั้งแต่ปี 2014 มีคุณสมบัติฟื้นฟูผิวจากโครงสร้างผิวชั้นลึก กระตุ้นคอลลาเจนใหม่ในชั้นผิว ทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปเมื่ออายุมากขึ้น เติมเต็ม ยกพยุงผิวหน้า ยืดหยุ่น หลังจากฉีด ผิวจะค่อยๆ เต็มอิ่มขึ้น หน้ายก ลดเลือนริ้วรอย ผิวที่หย่อนคล้อยกลับมาเรียบเนียน ทำให้ผิวแข็งแรงจากภายใน คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอย่างเป็นธรรมชาติภายใน 2-3 สัปดาห์ ได้รับรองมาตรฐาน FDA เกาหลี ไทย ยุโรป จีน และอเมริกา AestheFill อุดมไปด้วย Lactic acid 2 ชนิด ได้แก่ L-lactic acid, and D-lactic acid ผ่านการ polymerization จนกลายมาเป็น PDLLA ส่วนผสมหลักของ AestheFill กระบวนการทำงานของ […]

1 350 351 352