ปภ.แนะรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

ปภ.แนะรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงจากความเคยชินของผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะหลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติในการเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

ขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอย่างปลอดภัย

ทางโค้ง

 • ยึดหลักเข้าโค้งให้ช้าและออกโค้งให้เร็ว โดยลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง ขณะเข้าโค้งไม่เหยียบเบรก คลัตช์ หรือเปลี่ยนเกียร์ เพราะจะทำให้รถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงค่อย ๆ เร่งความเร็วเมื่อขับพ้นทางโค้ง
 • ขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อขับผ่านทางโค้งอันตราย อาทิ ทางโค้งหักศอก ทางโค้งรูปตัวเอส ทางโค้งแคบ รวมถึงไม่ขับแซงบนทางโค้ง กดแตรหรือกะพริบไฟให้สัญญาณเตือนรถที่ขับสวนมา จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถชนประสานงา
  จุดกลับรถ
 • ให้สัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเข้าช่องทางกลับรถ ลดความเร็วและหยุดรอในจุดกลับโดยไม่จอดล้ำช่องจราจรของรถทางตรง เมื่อเห็นรถคันอื่นอยู่ระยะไกล จึงค่อยเลี้ยวกลับรถ
 • เมื่อกลับรถได้แล้ว ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับรถคันอื่น รถที่ขับช้าควรขับในช่องทางด้านซ้าย เพื่อให้รถทางตรงที่วิ่งเร็วกว่าขับแซงได้อย่างปลอดภัย
 • ชะลอความเร็วเมื่อเห็นรถคันหน้ากลับรถ เพื่อให้มีพื้นที่ในการกลับรถได้อย่างปลอดภัย
  ทางแยก
 • ชะลอความเร็วก่อนถึงทางแยก กรณีทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร หยุดรถและมองให้รอบด้านเมื่อเห็นว่าปลอดภัย ค่อยขับรถผ่านทางแยก กรณีทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ
 • ไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพราะอาจทำให้รถที่อยู่ในทางตัดกันมองเห็นไฟข้างเดียว ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

5 พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

 1. ขับรถแซงบริเวณทางแยกหรือทางขึ้นสะพาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน เพื่อความปลอดภัย ห้ามขับแซงรถคันอื่นในเขตห้ามแซง โดยเฉพาะในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยกและทางร่วม บริเวณทางขึ้นสะพานหรือทางชัน
 2. ไม่เปิดไฟเลี้ยว ทำให้ผู้ขับรถตามหลังมา ไม่ทราบทิศทางการเดินรถ จึงไม่ชะลอความเร็ว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  เพื่อความปลอดภัย ให้เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร ก่อนเปลี่ยนช่องทางหรือเลี้ยวรถ
 3. ขับรถย้อนศร หากผู้ขับขี่ในเส้นทางปกติมองเห็นรถที่ขับย้อนศรในระยะกระชั้นชิด หรือทัศนวิสัยไม่ดีในช่วงกลางคืน และหมอกปกคลุมเส้นทาง จะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงาหรือเฉี่ยวชน เพื่อความปลอดภัย ควรขับรถตามช่องทางเดินรถตามกฎหมายจราจรกำหนด
 4. ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด หากรถคันหน้าหยุดกะทันหัน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายได้ เพื่อความปลอดภัย ให้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 4 ช่วงตัวรถในเส้นทางที่เปียกลื่น และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน
 5. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ทำให้ต้องจับพวงมาลัยรถด้วยมือข้างเดียว และละสายตาจากเส้นทาง เพื่อความปลอดภัย

ควรใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์ อาทิ แฮนฟรี บูลทูธ และไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานาน กรณีไม่มีอุปกรณ์เสริม ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์

ทั้งนี้ การขับรถด้วยความระมัดระวังในส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งทางโค้ง ทางแยก จุดกลับรถ รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะช่วยให้การเดินทางในทุกเส้นทางมีความปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น