เทศบาลตำบลสอง จัดโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินในสำนักงาน

เทศบาลตำบลสอง จัดโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินในสำนักงาน (กรณีเกิดอัคคีภัย) เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดย นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลสอง ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลสอง ดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินในสำนักงาน (กรณีเกิดอัคคีภัย) เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน

นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์ กล่าวว่า ทางเทศบาบตำบลสอง ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลสอง ดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินในสำนักงาน (กรณีเกิดอัคคีภัย) เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะบริหาร สมาชิกสภา รวมไปถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริหารมีความปลอดภัยในชีวิตแบะทรัพย์สินด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น