เสวนาบทบาทภาครัฐงานลานนาเอ็กซ์โป 2022

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อน Made in Thailand ภายในงาน FTI Expo 2022 ร่วมกับนางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ และนายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น