ทัวร์ปั่นรถถีบชมเมือง ต่างชาติชอบ ชาวบ้านติงหวั่นอุบัติเหตุ

ทัวร์ปั่นรถถีบชมเมือง ต่างชาติชื่นชอบ ชาวบ้านติงล้อมคอกหวั่นอุบัติเหตุ

กลุ่มชมรมจักรยานวันอาทิตย์ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้จะพบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปั่นรถจักรยานหรือรถถีบ สัญจรชมเมืองเชียงใหม่ในเส้นทางต่างๆคึกคัก อาทิ ย่านคูเมืองชั้นใน ชั้นนอก ย่านกาดหลวง รวมถึง บริเวณเมืองโบราณ เวียงกุมกาม ซึ่งบางกลุ่มปั่นร่วมกับทางสัญจรที่มียวดยานขับขี่กันหนาแน่น แต่บางสายทางในชุมชน มีเลนจักรยานเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ผังเมือง สภาพ เส้นทางสัญจรของเส้นทางในพื้นที่เชียงใหม่ ไม่เอื้อต่อการปั่นรถจักรยานชมบ้าน ชมเมืองมากนัก

ยกเว้นเส้นทางธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยชื่นชอบของนักท่องเที่ยว สายปั่นรถจักรยานกัน เช่น สายดอยสุเทพ สายห้วยตึงเฒ่า พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เส้นทางสู่บ้านโปง -วัดแท่นผาหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางชมรม กลุ่มสิงห์นักปั่นแต่ละอำเภอ รวมถึงท้องถิ่น , จังหวัด , ท่องเที่ยวและกีฬา พยายามดำเนินการในการจัดเส้นทาง เพื่อปั่นรถจักรยานออกกำลังกาย แต่ปัญหาที่พบคือ เส้นทางที่กำหนดไว้ จะมีทั้งนักวิ่ง คนเดิน ออกกำลังกาย การจะมีสายทางที่กำหนดไว้เฉพาะปั่นจักรยาน ค่อนข้างจำกัด

ที่ผ่านๆมา ตามเมืองท่องเที่ยว มีข่าวคราวเกี่ยวกับ นักปั่น ชาวต่างชาติ ประสบอุบัติเหตุ ทั้งบาดเจ็บ รุนแรง และเสียชีวิต ซึ่งใน จ.เชียงใหม่นั้น ความนิยมในการปั่นรถจักรยาน มาเป็นพักๆ มีการเปิดบริการของเอกชน ให้เช่ารถปั่น ตามสายทางท่องเที่ยวต่างๆมากมาย แต่ไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็เคยโหมโรง ส่งเสริมมาพักใหญ่

” ช่วงนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่นิยมปั่นรถจักรยาน พบเห็นมากมายขึ้น การวางแนวทางป้องกัน อุบัติเหตุ มีป้ายเตือน แนะนำเส้นทาง และเส้นทางเฉพาะ ที่อาจมีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรค ในการ สัญจรปลอดภัย ควรดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา แล้วตามแก้ เช่น หลายๆจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีเหตุนักปั่นชาวต่างชาติ สับสนกับการใช้เส้นทางจนเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เสียชีวิต “

ร่วมแสดงความคิดเห็น