(มีคลิป) เชิญชวนเป็นส่วนหนึ่ง ในครอบครัวกองทัพบก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง และตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น