ชาวนาเฮ!! ราคาข้าวเปลือก ปีนี้ขยับขึ้น 2 บาท

เกษตรอำเภออำเภอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาข้าวที่ท่ารับชื้อข้าว

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ร่วมติดตามสถานการณ์เก็บเกี่ยวข้าว และราคาข้าวเปลือกเหนียวทุกพันธุ์ ราคารับซื้อ 8.90 บาทต่อกิโลกรัม และสุ่มตรวจสอบวัดความชื้นของเกษตรกรที่นำมาผลผลิตมาจำหน่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ของท่าข้าวฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านนายอภิชาต ฟองสินธุ์ เกษตรอำเภอสันกำแพง ได้กล่าวว่า ส่วนราคาข้าวเหนี่ยวดังกล่าว ในปีนี้ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 8 บาทกว่าถึง 9 บาท ส่วนปีที่ผ่านมาราคาข้าวเหนี่ยวไม่เกิน 7 บาท เจ้าหน้าที่จะตรวจราคาตลอดในฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น