วิทยุการบินฯ เผย เที่ยวบินช่วงลอยกระทงเพิ่มขึ้น 76 %

วิทยุการบินฯ เผยปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น 76 % จากปี 64 พร้อมสถิติการพบเห็นโคมลอยและโคมควันบริเวณโดยรอบสนามบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เผยปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดยภาพรวมทั้งประเทศมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 5,457 เที่ยวบิน เฉลี่ย 1,819 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2564 76%


ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 65 จำนวน 410,627 เที่ยวบิน เฉลี่ย 1,351 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 390,000 เที่ยวบิน เฉลี่ย 1,283 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 5 % สำหรับช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2565 ที่ผ่านมา หลายจังหวัดได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 คิดเป็น 76% โดยมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 5,457 เที่ยวบิน เฉลี่ย 1,819 เที่ยวบินต่อวัน โดยสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 5 อันดับ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ 2,241 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง 1,513 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต 588 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ 342 เที่ยวบิน และสนามบินหาดใหญ่ 187 เที่ยวบิน”

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์


สำหรับสถิติการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา มีการออกข่าวประกาศนักบิน (Notice To Airmen : NOTAM) เพื่อแจ้งพื้นที่การปล่อยโคมลอยและโคมควัน จำนวน 33 ครั้ง และนักบินได้รายงานการพบเห็นโคมลอยและโคมควันในแนวร่อนและเส้นทางขึ้น-ลงของอากาศยาน จำนวน 23 ครั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ลูก ช่วงความสูงที่พบเห็นระหว่าง 2,500 – 24,000 ฟุต ทั้งนี้ บวท. ได้ดำเนินการบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ บริเวณแนวขึ้น-ลงของอากาศยาน และบริเวณโดยรอบสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการบินได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
บวท. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจราจรทางอากาศของไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบินให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการบิน และหาแนวทางดำเนินการลดความเสี่ยงจากปัจจัยอันตรายทางการบิน และสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า เช่น การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะเขตพื้นที่โดยรอบสนามบิน และแนวร่อนและเส้นทางขึ้น-ลงของอากาศยาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และตะหนักถึงปัจจัยอันตรายทางการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น