(มีคลิป) สานฝันแบ่งปันสู่สังคมจัดกิจกรรมอุ่นไอรักนี้เพื่อน้อง พะเยา

ชมรมคนเมืองเหนือ สานฝันแบ่งปันสู่สังคมจัดกิจกรรมอุ่นไอรักนี้เพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ชมรมฅนฮักเมืองเหนือสานฝันแบ่งปันสู่สังคม โดยนายเฉลิมเกียรติ แปงเครื่อง ประธานชมรมพร้อมด้วยคณะผู้ดูแลชมรมและสมาชิก ร่วมจัดกิจกรรม “อุ่นไอรักนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการดอกคำใต้ ประจำจังหวัดพะเยา พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของ อุปโภค-บริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กพิการ และเด็กผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ทางชมรมได้ดำเนินการปรังปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน (เก่า) ม.3 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เนื่องจากทางศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทำการย้ายสถานที่จากเดิมที่ทางศูนย์ฯอาศัยอยู่ มาที่ตั้งปัจจุบัน ทั้งนี้ทางชมรมฯขอขอบคุณผู้ใจบุญใจกุศล-จิตใจเมตตา ที่ให้ทางชมรมเป็นสะพานบุญ สะพานใจ มอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น