ตม.ลำพูน ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจสอบสถานที่พักอาศัย

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม., พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม สืบสวนจับกุม ของ สตม. บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 จึงสั่งการให้ ตม.จว.ลำพูน เข้มงวดกวดขันในการควบคุม คนต่างด้าว เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ที่เข้ามาพักอาศัยหรือท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

โดยการอำนวยการของ พ.ต.ท.อิศราพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สว.ตม.จว.ลำพูน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามฯ ออกตรวจสอบเชิงรุกตามโรงแรม และที่พักอาศัยย่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ให้เจ้าบ้าน เจ้าของเคหสถาน ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการโรงแรม ทราบถึงหน้าที่ในการแจ้งที่พักอาศัย เมื่อรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง ตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พร้อมทั้งได้แจ้งเตือนบทลงโทษ หากฝ่าฝืน

ข้อกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเบาะแส หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกับทาง ตม.จว.ลำพูน
ได้โดยตรง ผ่านทาง website ของ ตม.จว.ลำพูน : https://lamphun.immigration.go.th หรือ Facebook :
https://www.facebook.com/immlamphun หรือสายตรงที่โทรศัพท์ 0 5358 4235

ร่วมแสดงความคิดเห็น