พาส่อง 3 ธุรกิจ ที่น่าสนใจในเชียงใหม่

เชียงใหม่มักได้ฉายาว่า “เมืองปราบเซียน” เคยมีนักธุรกิจหลายคน ทั้งมีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงเข้ามาทำธุรกิจในเชียงใหม่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเลย แสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่ไม่ธรรมดา ไม่ว่าการใช้ชีวิตของคนในจังหวัด ที่ยังคงรูปแบบไม่ต่างไปจากเดิมมาก นักท่องเทียวที่เข้ามาก็เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยว ส่วนมากต้องการจ่ายถูกลงแต่สบายเท่าเดิม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เน้นการท่องเที่ยวที่ราคาไม่แพง สะดวกสบาย เทียบเท่ากับที่พักราคาแพงนั้น ทำให้เชียงใหม่คือเมืองปราบเซียนตัวจริง ธุรกิจต่อไปนี้เป็นตัวอย่างธุรกิจน่าลงทุน สำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางทำธุรกิจในเชียงใหม่ ได้เห็นและเป็นไอเดียนำไปต่อยอดธุรกิจ

1.ธุรกิจผ้าพื้นเมือง

เชียงใหม่มีชื่อในด้านผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ผ้าล้านนาในสมัยก่อนชาวเชียงใหม่ จะทอผ้าเพื่อใช้กันในครัวเรือนหรือเพื่อบ่งบอกสถานภาพทางสังคม ของแต่ละเผ่าแต่ละชนชั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจผลักให้ผ้าพื้นเมืองกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า หายาก และมีราคาที่สูง แต่การขายเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบเดิมๆอาจจะไม่เป็นที่สะดุดตา จึงควรต้องสร้างจุดขายของเสื้อผ้า เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า

2.ธุรกิจที่พัก

เชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้บางโรงแรมหรือสถานที่พักขนาดเล็ก ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านการแข่งขันและการตั้งราคา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เนื่องจากนโยบายฟรีวีซ่า เราจึงต้องหาจุดเด่นของโรงแรมมาเป็นจุดขาย หลายคนได้นำเอาบ้านเก่า ตึกเก่า นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นที่พักที่ราคาไม่แพง เพื่อตอบสนองกับผู้ที่เข้าห้องพักที่ต้องการราคาไม่แพง และสามารถพักห้องละหลายคน ซึ่งเหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในรูปแบบแบ็คแพ็ค เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า แต่มีความสะดวกสบายพอๆกับโรงแรมทั่วไป

3.ผลิตภัณฑ์ออแกนิค

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศดีและมีพืชผักผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เชียงใหม่มีผลไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีการออแกนนิค จึงเป็นที่นิยม ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาตื่นตัวกับสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ทำให้ความต้องการอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อนาคตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะแพร่หลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชียงใหม่มีปัจจัยที่อำนวยต่อการปลูกพืชปลอดสารพิษ จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าออร์แกนิคได้ไม่ยาก และมีแนวโน้มตลาดที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น