แสดงความยินดีกับเยาวชน อบจ.ชร. ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วไทย

อบจ.เชียงราย แสดงความยินดีกับเยาวชน ที่ได้ศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาทั่วไทย

ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย – CR-PAO Youth Center💙 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
นายอนุภัทร เปรมธาราไชย ตำแหน่ง ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอพาน รักษาการรองประธานคนที่ 3 สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์

นายปรัณ ธนพรพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์

น.ส.วิภาวดี รัตน์ติยะกุล ตำแหน่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และโฆษกสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์

น.ส.อักษราภัค ก้างยาง ตำแหน่ง คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์


น.ส.อรญา รักพ่อ ตำแหน่ง ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอขุนตาล คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ปวส.การโรงแรมและการบริหารบนเรือสำราญ

น.ส.ธิดารัตน์ กองธรรม ตำแหน่ง ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอพญาเม็งราย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานิติศาสตร์

น.ส.นอร์ซานิต้า ธรรมนา ตำแหน่ง ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอป่าแดด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายจิรวิทย์ ไชยวุฒิ ตำแหน่ง ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอเวียงชัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาตร์และสังคมศาสตร์

นายสิทธิพล สมมะนะ ตำแหน่ง ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอเวียงแก่น คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ สภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

น.ส.อาทิตยา เครือวาระ ตำแหน่ง คณะกรรมการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี เยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอพาน ในโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์เยาวชน อบจ.เจียงฮาย พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน”

ติดตามข่าวสาร CR-PAO Youth Center ได้ที่ Facebook : ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย – CR-PAO YouthCenterInstagram,TikTok : crpao.youthcenter2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น