(มีคลิป)ฝุ่นพิษวิกฤตต่อเนื่องวันที่สามกระทบหนักคนกลางแจ้ง เชียงดาวทุบสถิติ 509 มก.

ฝุ่นพิษวิกฤตต่อเนื่องวันที่สามกระทบหนักคนกลางแจ้ง เชียงดาวทุบสถิติ 509 มก. จังหวัดเตรียมงัดยาแรงจับดำเนินคดีมือเผา พร้อมเร่งจ้างงานดึงนายพราน-ชาวบ้านออกจากป่าแก้ปัญหาลอบเผา

วันที่ 7 มี.ค.67 คุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงวิกฤต ทั่วทั้งจังหวัดอยู่ท่ามกลางหมอกควันเป็นวันที่สาม ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานในทุกอำเภอ สูงสุดรายชั่วโมงอยู่ที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 509 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีประชากรหนาแน่น ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานแตะ 100 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตรทุกจุด ซึ่งหมอกควันที่สะสมมาแล้วมากกว่า 60 ชั่วโมง เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดทั้งวันอย่าง พ่อค้าแม่ค้า สามล้อ และคนขับรถรับจ้าง

ขณะที่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงสุขภาพชาวเชียงใหม่ เร่งประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบและใช้คำแนะนำประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นควันที่มีเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมมองแนวทางในการแนะนำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพิจารณาเวิร์คฟอร์มโฮมตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันยังต้องจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบขอประชาชนยังคงงดเผาเพื่อลดการสร้างมลพิษซ้ำเติม โดยในส่วน คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น pm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินคดีที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายกับคนละเมิดประกาศห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บังคับใช้กฎหมายเข้ามาร่วมด้วย อาทิ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ผู้เชี่ยวชาญจากคณะนิติศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนาม

นอกจากนี้ยังได้เร่งติดตามมาตรการการดึงคนออกจากป่า ซึ่งเป็นโครงการจัดหางานให้กับประชาชนที่มีอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ฝ่ายปกครองทั้ง 25 อำเภอ จัดทำทะเบียนไว้แล้วกว่า 4,000 คน โดยเบื้องต้นสามารถจัดจ้างได้ประมาณ 2,445 คน ซึ่งทั้งหมดมีค่าตอบแทนให้คนละ 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน 75 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2567เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ที่รู้สภาพภูมิประเทศในพื้นที่เป็นอย่างดี มาร่วมกันลาดตระเวนและดับไฟป่า มีรายได้อย่างยั่งยืน ไม่กลับไปหาของป่าล่าสัตว์อีก

ร่วมแสดงความคิดเห็น