จุดไฟป่าพื้นที่แม่ฮ่องสอน ลดฮวบ หลังเน้นดึงชุมชนร่วมมือรัฐ

จุดไฟป่าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ลดฮวบ หลังใช้นโยบายดึงประชาชนในพื้นที่ มาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่สายใต้ ใน อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย ล่าสุดเหลือจุดไฟป่าเพียง 2 จุด แต่ในส่วนพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ยังคงมีหมอกควันปกคลุมหนาทึบ และค่าฝุ่นพิษยังเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่มีไฟป่าในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง จ.แม่ฮ่องสอน รายงานจุดความร้อน ( ฮอทสปอต ) เช้าวันนี้ มีจุดไฟป่า 2 จุดคือ ใน อ.แม่สะเรียง 1 จุด และ อ.สบเมย 1 จุด ส่วนค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ยังคงเกินค่ามาตรฐานทุกอำเภอของจังหวัด ฯ

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ในห้วงระหว่างวันที่ 15-18 เม.ย.67 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียง ได้ดำเนินตามนโยบายการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. ,ปลัด ทส. โดยการสั่งการของ ออส.ให้ออกดับไฟป่า เข้าหาชุมชนต้นแบบ เคาะประตูบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม สำหรับผู้การลักลอบเผาพื้นที่ป่า ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ให้จัดชุดลาดตระเวน เคลื่อนที่เร็ว ในการออกดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย สำหรับผู้ลักลอบเผาป่า อย่างเข้มงวดและไม่ละเว้น

ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เคาะประตูบ้าน พูดคุยกับราษฎรและทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ช่วยดูแลและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ชุมชนและป่าอนุรักษ์ พร้อมทั้งแจกเอกสาร แผ่นพับ และโปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า “ไม่จุดไฟเผาป่า” เพื่อลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ทั้งนี้จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ทำให้ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น และลดจุดไฟป่าได้ลงเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามพบว่าการดึงราษฎรเข้ามาร่วม โดยการว่าจ้างตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทำให้การแก้ไฟป่าดีขึ้นและทางหน่วยฯในพื้นที่ จะพยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดไฟป่าให้ได้มากที่สุด

สำหรับสถานการณ์หมอกควันในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่าเช้าวันนี้ ยังคงมีหมอกควันไฟป่าปกคลุมตัวเมืองอย่างหนาแน่น ทั้งที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกในตัวเมืองและปริมณฑล เป็นวงกว้างแต่หมอกควันไฟป่ายังไม่เจือจางลงแต่อย่างใด ทัศนวิสัยในช่วงเช้าวันนี้ ( เวลา 07.00 น ) วัดได้ 2 กม.และปริมาณฝนวัดได้ 9.2 มม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น