คุณลี่กัง แซ่เล้า มอบเงินบริจาค 101,100 บาท สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 101,100 บาท จากคุณลี่กัง แซ่เล้า สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้อง​รับรอง ​ชั้น 1 อาคาร​ศรีพัฒน์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/5NFOc

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น