ตำรวจเชียงคำลุยการใช้ไม้ง่ามระงับเหตุกับผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 ซึ่งดำเนินการโดย อบต.ร่มเย็น ณ อาคารสโมสร อบต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตำบลร่มเย็น ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ชรบ. อปพร. และเจ้าหน้าที่ อบต.ร่มเย็น จำนวน 100 คน โดยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการฝึกปฏิบัติในการเผชิญเหตุคนคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดและจิตเวชในชุมชน

นายธวัช กล่าวว่า วันนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในการเข้าเผชิญเหตุฯ กฎความปลอดภัย หลักยุทธวิธี การใช้อุปกรณ์ไม้ง่ามระงับเหตุ และฝึกประกอบทีมในการเข้าเผชิญเหตุควบคุมบุคคลคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดและจิตเวชในชุมชน ซึ่งดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรครูฝึกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคำ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการระงับเหตุฯ จาก อบต.ร่มเย็น ทำให้หลายคนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้ประสบการณ์และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น