ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ โยมบิดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ โยมบิดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เมื่อ​วันที่​ 1 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะ ถวายปัจจัยร่วมทำบุญ จำนวน 10,000 บาท ผ้าไตร และพัดลม ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดโคกก่อง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.

ร่วมแสดงความคิดเห็น