ไทยจุดหมายยอดนิยมชาวอเมริกาเหนือ ยุโรป

วันนี้ (วันที่ 26 ธันวาคม 2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ได้ทราบผลจากงานวิจัยของสำนักข่าว BBC (BBC News research) ซึ่งได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นักท่องเที่ยวจากอเมริกาเหนือ และยุโรปวางแผนจะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผลจากการวิจัยของสำนักข่าว BBC อังกฤษ ระบุว่าจากการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางจากอเมริกาเหนือและยุโรป ไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งร้อยละ 57.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกที่ตั้งใจจะเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มจะมาไทยมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค โดยชาวยุโรปเกือบ 4 ใน 5 ที่วางแผนจะไปเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วางแผนที่จะเดินทางภายใน 6 เดือนข้างหน้า และให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความยั่งยืน โดยร้อยละ 91 ของผู้เดินทางมองหาวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และร้อยละ 72 ของผู้เดินทางให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดในระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้วางเป้ายกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมในทุกมิติ และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยคาดการณ์ว่าทั้งปี 2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยมากกว่า 11.5 ล้านคน และรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ที่เคยทำได้ในปี 2562 รวมทั้งตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 ที่ร้อยละ 80 ของปี 2562 หรือ ตั้งเป้าหมายให้ปี 2568 มีรายได้ถึง 2.38 ล้านล้านบาท

“นายกรัฐมนตรียินดีต่อผลสำรวจ/วิจัยจากหลากหลายสำนักซึ่งต่างระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนในรูปแบบต่าง ๆ และเชื่อมั่นว่าประเทศมีศักยภาพ ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกด้าน ทั้งธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ อาหาร เอกลักษณ์ความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทั้งในการเดินทางท่องเที่ยว นวัตกรรม และการสาธารณสุข ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเตรียมมาตรการดูแลให้เหมาะสมในทุกมิติ เพื่อความประทับใจให้ไทยคงความเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก” นายอนุชากล่าว

title


ร่วมแสดงความคิดเห็น